รถยนต์ทั้งหมดในเต็นท์
11 คัน
โทรศัพท์
083-2072995 (มิลค์)